12.4.2021.   Početna strana Dodaj u omiljene lokacije Kontaktirajte Upravu za nekretnine
  O nama  
  Djelatnosti  
  Zakoni i propisi  
  Katastarski podaci  
  Geodetske organizacije  
  Notari  
  Linkovi  
  Galerija  
  Kontakt  
 
 
Direktor  

Dragan Kovačević
Direktor Uprave za nekretnine

više
Područne jedinice  
 
Pogledajte...
Organizacione struktura  

Organizaciona struktura
Pogledajte...
Povelja Ivana Crnojevića 

Pritisnite na sliku za uvećanje

 
O Upravi za nekretnine 

Na osnovu člana 22 Zakona o državnoj upravi ("Službeni list RCG", broj 59/09), Vlada Crne Gore donijela je uredbu o organizaciji i načinu rada državne uprave, prema kojoj Uprava za nekretnine, vrši poslove uprave koji se odnose na:

 • iniciranje uređivanja normativno-pravnih i drugih stvarno-pravnih odnosa na nepokretnostima;
 • izradu standarda geodetskih radova iz oblasti premjera, izradu katastra nepokretnosti i podzemnih instalacija; vođenje upravnog postupka u oblasti imovinsko-pravnih odnosa i katastra i obezbjeđenje primjene i izvršavanje stvarno-pravnih i imovinskih propisa u Crnoj Gori;
 • procjenu vrijednosti nepokretnosti;
 • planiranje, projektovanje, analizu i ocjenu tačnosti radova na izradi premjera, katastra nepokretnosti i kartografskih radova;
 • fotogrametrijska snimanja iz vazduha, istraživačku i izdavačku djelatnost i druga geodetska snimanja i izradu originala i reprodukcija planova i karata;
 • izradu i održavanje geodetskih mreža svih redova;
 • izradu, obnovu, dopunu i kontrolu državnog premjera, katastra nepokretnosti i upisa prava na nepokretnostima;
 • izvođenje i nadzor nad izvođenjem i održavanjem katastra voda i podzemnih objekata;
 • katastarsko klasiranje i bonitiranje zemljišta;
 • predlaganje utvrđivanja osnovice za razrez poreza od poljoprivredne djelatnosti;
 • geodetske i agronomske poslove na komasaciji zemljišta;
 • izradu, održavanje i razvoj GIS-a u saradnji sa organom državne uprave za informaciono društvo;
 • nacionalnu infrastrukturu geoprostornih podataka (NIGP);
 • održavanje i razvoj softvera za izradu digitalnih geodetskih planova i alfa-numeričkih podataka katastarskog operata i nadzor nad ovim poslovima;
 • praćenje i utvrđivanje nastalih promjena u prostoru, odnosno provođenju utvrđenih promjena na planovima i u katastarskom operatu;
 • uknjižbu promjena prava na nepokretnostima;
 • vođenje arhiva tehničke dokumentacije državnog premjera, planova, karata i druge tehničke dokumentacije;
 • ustrojavanje i vođenje evidencije državne imovine koja se sastoji od nepokretnosti, kao i druge poslove koji su joj određeni u nadležnost.
Uprava za nekretnine na teritoriji Crne Gore obezbjeđuje  
Uprava za nekretnine, na teritoriji Crne Gore obezbjeđuje:

- Sigurnost vlasništva i zakupa
- Zaštitu Državnog interesa
- Garancije za dobijanje kredita
- Osnov za oporezivanje zemljišta i imovine
- Monitoring tržišta žemljišta
- Smanjenje sukoba interesa
- Sprovođenje zemljištne reforme
- Unapređenje urbanističkog plana
- Vođenje zemljištne politike - sistemom statističkih podataka.