17.1.2021.   Početna strana Dodaj u omiljene lokacije Kontaktirajte Upravu za nekretnine
  O nama  
  Djelatnosti  
  Zakoni i propisi  
  Katastarski podaci  
  Geodetske organizacije  
  Notari  
  Linkovi  
  Galerija  
  Kontakt  
 
 
Saopštenje 
27.05.2008.
Zakonom o državnom premjeru i katastru nepokretnosti („Sl.list RCG“ 29/07) članom 186 je propisano da počev od 02. juna 2008 godine...
Preuzmi
27.05.2008.
Uslovi za dobijanje licenci i ovlašćenja...
Opširnije
 
Privatne geodetske organizacije Zakonom o državnom premjeru i katastru nepokretnosti („Sl.list RCG“ 29/07) članom 186 je propisano da počev od 02. juna 2008 godine, geodetske radove koji se odnose na izradu i održavanje premjera, osnovne geodetske radove, izradu katastra vodova  obavljaju privredna društva, druga pravna lica i preduzetnici koji su registrovani za izvođenje ovih radova i koji imaju licencu za rad (geodetske organizacije) na način i pod uslovima utvrđenim Zakonom o državnom premjeru i katastru  nepokretnosti (član 6 stav 2).

Geodetske organizacije koje imaju licencu za rad - izvođenje geodetskih radova   i izradu tehničke dokumentacije i kojima se možete obraćati, su:

Domaće geodetske organizacije:

 1. "GEO ENGINEERING" D.O.O. - Podgorica, Ul. Svetozara Markovića br. 1; Tel: +38267/234-266
 2. "GEOMET" D.O.O. - Kotor, Ul. Doboj I bb; Tel: +38232/334-783; +38269050419
 3. "GEOPROMET"  D.O.O. - Podgorica, Ul. Bracana Bracanovića br. 38; Tel: +38269/793-224; +38269/793-206; +38269/357-639
 4. "GEOS" d.o.o. - Podgorica, City kvart Čelebić 2-3; Tel: +38220/290-264; Web: www.geos.co.me
 5. "GEOFIN" D.O.O. - Podgorica, Ul. Svetozara Markovića br. 4; Tel/fax: 020/264-003; 067/263-263;
  Web: www.geofin.me
 6. "GEOMATIKA" D.O.O. - Podgorica, Ul. Vasa Raičkovića br. 4; Tel: +38220/202-720;
  +38269/020-723
 7. "GEO-SISTEM" D.O.O. - Podgorica, Ul. V Proleterske 36a; Tel: +38220/624-846; +38267/287-880
 8. "GEOTECH" D.O.O. - Podgorica, Trg Kralja Nikole br. 9; Tel: +38220/265-341
 9. "GEOPROJEKT PERIŠIĆ" D.O.O. - Podgorica, Stari aerodrom SCC/IV; Tel: +38267/618-499
 10. "GEOHEKTAR" D.O.O. - Bar, Bjeliši bb;
 11. "GEOZONA"  D.O.O. - Bar, Ul. "Bulevar revolucije" br.5; Tel: +38230/315-149
 12. "INCH" D.O.O. - Bar, Ul. Bul. Revolucije B-4; Tel: +38269/513-054; +38269/500-315; +38268/409-213
 13. "GEO-PLAN" D.O.O.  - Bar, Ul. "IV Proleterske" br. 8; Tel: +38269/486-622; +38230/353-892
 14. "GEOID" D.O.O. - Bar, Ul. "24 Novembar" 128;
 15. "GEOMONT" D.O.O. - Budva, Dubovica bb; Tel: +38233/465-773; +38269279-958
 16. "GEO-BUILD" D.O.O. - Tivat, Donja Lastva bb; Tel: +38232/660-058; +38267/525-887
 17. "GEOPREMJER A & V"  D.O.O. - Kotor, Sveti Stasije bb;
 18. "PREMJER" D.O.O. - Herceg Novi, Orijenskog bataljona 92/C; Tel: +38221/341-080; +38269/342-157
 19. "GEODATA" D.O.O. - Herceg Novi, Ul. "Dr Jovana Bijelića" br. 23; Tel: +38221/322-551
 20. "GEOPREMJER" D.O.O. - Podgorica, Ul. Vlada Ćetkovića bb, zgrada "Trilling"; Tel/fax: +38220/268-663
 21. "LIRI & LONI" D.O.O. - Ulcinj, Ul. 26. novembra bb; Tel: +38230/413-140; +38269/035-900
 22. "GODEA CG" D.O.O. - Тivat, Seljanovo bb; Tel: +38163/510-010
 23. "MP BEDEM" - Nikšić, Ul. Josipa Sladea b.b.; Tel: +38240/212-288; +38269/040-353
 24. "GEOAGENT" D.O.O. - Podgorica, Ul. Iveze Vukova bb; Tel: +38269/014-506; +38297/460-026
 25. "GEO - PADEŽ" D.O.O. - Kolašin, Ul. Milivoja Bulatovića br. 8; Tel: +38168/481-121
 26. "GEOAS" D.O.O. - Podgorica, Ul. 13. juli bb; Tel: +38269/070-921
 27. "GEO IN" D.O.O. - Budva, Ul. Zaobilaznica, zgrada Zvicer 2/12; Tel: +38269/078-062; +38269/641-103
 28. "PROGRES MV" D.O.O. - Berane, Ul: Polimska br. 2; Tel: +38267/878-202
 29. "GEO MAX GROUP" D.O.O. - Podgorica, Ul. Kralja Nikole br.101; Tel: +38220/647393; +38268/537283
 30. "TARGET" D.O.O. - Podgorica, Ul. Svetozara Markovića br. 33/I; Tel: +38220/238153; +38269/057136
 31. "GEOMAP" D.O.O. - Herceg Novi, Ul. Mića Vavića br. 1; Tel: +38269/367-283; +38267/391-871
 32. "GEO-ZETA" D.O.O. - Podgorica, Mahala bb; Tel: +38269/438-526
 33. "GEONOVO" D.O.O. -Tivat, Ul. Donja Lastva bb; Tel: +38268/227-009
 34. "ART-TECH" D.O.O. - Gusinje, Ul. Dosuđska br. 9; Tel: +38251/256-655; +38268/666-344
 35. "ZONING" D.O.O. - Herceg Novi, Ul. Bokeške brigade br. 50č
 36. "GEONIK" D.O.O. - Herceg Novi, Ul. Bratstva i jedinstva br. 28; Tel: +38231/335-385; +38269/044-538; +38269/444-816
 37. "GEO DALTA" D.O.O. - Ulcinj, Ul. Draška Vujanovića br. 68; Tel: +38269/065-893
 38. "LEND MONT" D.O.O. - Budva, Dubovica bb; Tel/fax: +38233/466-046; +38268/101213; +38269/459-015
 39. "ELIPSOID" D.O.O. - Ulcinj, Ul. Bulevar Skender beg; Tel: +38269/379-279
 40. "GEO REPER" D.O.O. - Danilovgrad, Glavnica bb; Tel: +38267/9092-506
 41. "KOTA" D.O.O. - Bar, Bjeliši bb; Tel: +38268/200-030
 42. "GEO-START" D.O.O. - Podgorica; Ul. Vranjske Njive b.b.; Tel: +38269/534-019
 43. "GEOERC" D.O.O. - Herceg Novi, Ul. Đenovići bb; Tel:
 44. "CIJEVNA KOMERC " D.O.O. - Podgorica, Ul. Crnogorskih serdara bb; Tel: +38220/622-246; +38220/621-313
 45. "GEO-TIM" D.O.O. - Podgorica, Ul. studentska br. 44; Tel: +38269/072-734; +38268/590-928
 46. "GEO M" D.O.O. - Herceg Novi, Ul. Spasića I Mašare br. 22
 47. "ECO NOVA" D.O.O. - Rožaje, Ul. H. Ćatović br. 10; Tel: +38268/792-945; +38267/817-353; +38251/270-241
 48. "TOPOING MONTENEGRO" D.O.O. - Budva, Ul. Popa Jola Zeca Lamela C/9; Tel:
 49. "NAVSTAR INŽENjERING" D.O.O. - Podgorica, Ul. Cetinjski put bb; Tel: +38269/247-051; +38267/721-494
 50. "GEOTIN ENGINEERING" D.O.O. - Podgorica, Zelenika bb; Tel: +38269/817-032
 51. "LICENCA" D.O.O. - Podgorica, Ul. Svetozara Markovića br. 35; Tel: +38267/246-679; +38220/234-424
 52. "INSTITUT ZA ŠUMARSTVO" D.O.O. - Podgorica, Ul. Novaka Miloševa br. 10/II; Tel: +38220/230-935; +38220/230-488
 53. "PLAN - NET" D.O.O. - Bar, Bulevar revolucije A3; Tel: +38269/641-244
 54. "GEOSTAR" D.O.O. - Podgorica, Ul. Rimski trg br. 44; Tel: +38267/624-904
 55. "ALIANS MONTENEGRO TRADE " D.O.O. - Bar, Bulevar Dinastije Petrović H-24; Tel: +38267/594-481; +38230/314-446
 56. "LD GRADNjA " D.O.O. - Nikšić, Ul. Krsta Kostića bb; Tel: +38240/212-665
 57. "GEO OFFICE" D.O.O. - Podgorica, Ul. 4 jul br.60; Tel: +38263/232-230
 58. "EKVIDISTANCA" D.O.O. - Bar, Ul. Bulevar revolucije B5 Bar; Tel: +38230/311-985; +38269/568-477
 59. "BEMAX" D.O.O. - Podgorica, Ul. Mihaila Lalićabb; Tel: +38220/265-346; +38269/388-100
 60. "ČELEBIĆ" D.O.O. - Podgorica, Ul. Kralja Nikole br.27; Tel: +38220/444-424; Web: www.celebic.me
 61. "PROSTOR-PROJEKT" D.O.O. - Podgorica, Ul. Put Radomira Ivanovića bb; Tel: +38220/870-234; +38269/013-496
 62. "NAVSTAR 7" D.O.O. - Niкšić, Ul. Gornje polje brod bb; Tel: +38267/721-494;
 63. "LAJKA" D.O.O. - Podgorica, Ul. Trg Republike br. 12; Tel: +38220/664-223
 64. "A-KOP" D.O.O. - Podgorica, Ul. 27. marta bb G7; Tel: +38220/643-333
 65. "DING" D.O.O. - Podgorica, Ul. Steva Boljevića br. 14/14; Tel: +38269/588-401
 66. "CADING" D.O.O. - Bar, Ul. Bulevar Revolucije C6; Tel: +38267/393-342
 67. "REPUBLIČKI ZAVOD ZA URBANIZAM I PROJEKTOVANjE " A.D. - Podgorica, Ul. Bulevar Revolucije br. 2; Tel: +38220/407-855

Strane geodetske organizacije koje su do sad dobile licencu za izvođenje geodetskih radova su:

 1. "GEOGIS KONSULTANTI" D.O.O. - Beograd, Ul. "Kraljice Marije" br. 1; Tel: +38121/472-2320; +38121/472-2324
 2. "GEOURB  GROUP" D.O.O. - Beograd, Ul. "V.Jagića" br. 14; Tel: +38111/444-5504
 3. "GEODEA COMPANY" D.O.O. - Novi Sad, Ul. "Danila Kiša" br. 8; Tel: +38121/472-2320; +38121/472-2324
 4. "GEO NET INŽENjERING" D.O.O. - Beograd; Tel: +38111/311-0972
 5. "CENTAR ZA PUTEVE VOJVODINA" A.D. - Beograd, Ul. Takovska br. 36; Tel: +38111/2088-420
 6. ZAVOD ZA FOTOGRAMETRIJU "GEOINŽENjERING" A.D. - Beograd, Ul. Admirala Geprata br. 14;
  Tel: +38111/3617-751; +38111/3612-239
 7. "GEOPUT" D.O.O. - Beograd, Ul. Tome Rosandića br. 2; Tel: +38111/3099-100; +38111/3099-101
 8. "BLOMINFO A/S " Danska, Ul. Masnedogade br. 20; Tel: +45 70 200 226
 9. "GEOADRIA" D.O.O. - Dubrovnik, Hrvatska, Ul. Vukovarska br. 22; Tel: +385 20 433-422
 10. "GEODETSKI ZAVOD CELjE " D.O.O. Celje - Slovenija, Ul. XIV divizije br. 10; Tel: +3863/425 67 00
 11. "LjUBLjANSKI URBANISTIČKI ZAVOD " D.O.O. - Ljubljana, Slovenija, Ul. Veroškova br. 64; Tel: +386 0 1 360 24 00
 12. "GEODETSKA DRUŽBA " D.O.O. - Ljubljana, Slovenija, Ul. Gerbičeva br. 51a; Tel: +386 0 1 420 12 20; +3861/420 12 29
 13. "GEODETSKI INŽENjERING GEOIN " D.O.O. - Maribor, Slovenija, Ul. Gosposvetska cestabr. 29; Tel: +3862/225 33 84; +386 2 225 33 85
 14. "GEOINŽINjERING" D.O.O. - Banja Luka, Republika Srpska, BiH, Ul. Kozarske; Tel: +3862/225 33 84; +3862/225 33 85
 15. "GEOFOTO" D.O.O. - Zagreb, Hrvatska, Ul. Buzinski prilaz br. 28; Tel: +385 1 6680-111; E-mail: geofoto@geofoto.hr
 16. "TOPOING" D.O.O. - Kostav, Hrvatska, Ul. Rubeši br. 80a; Tel: +385 51 625-856; E-mail: topoing@ri.t-com.hr