| Kontakt

Pravo na ispravku greške u katastru definisano zakonom

Datum objave: 20.04.2020 | Autor: UZN

Ispis Štampaj stranicu


Uprava za nekretnine podsjeća građane i pravne subjekte koji su primjetili da ima grešaka u podacima unijetim u katastar, da se obrate zahtjevom i da će im vrlo brzo biti urađena ispravka. Pravo na ispravku, kako smo kazali u razgovoru za Dnevne novine, predviđena je Zakonom o državnom premjeru i katastru.

Ispravka greške u katastru, definisana je članom 124, zakona o državnom premjeru i katastru i može se, u slučaju da su podaci iz rješenja o upisu netačno unijeti u katastar nepokretnosti, izvršiti po službenoj dužnosti ili po zahtjevu zainteresovanog lica. Takođe, o ispravici greške, donosi se novo rešenje.

Radimo u službi građana i ne sklanjamo se od odgovornosti, zbog čega i podsjećamo na ovu mogućnost, kako bi se otklonila svaka dilema koja se može pojaviti i tokom analize podataka o upisu vjerskih objekata.

Sa instance profesionalnog pristupa kompleksnim poslovima koje spadaju u našu nadležnost, trudimo se da grešaka bude što manje, ali je važno da postoji adekvatan, zakonom utvrđen proces kojim se jednostavnom procedurom, po utvrđivanju greške, ona može u evidenciji katastra i ispraviti. Radimo u službi građana, ne sklanjamo se od odgovornosti, i ovo je način da jos jednom podsjetimo na prava svakog pojedinca u domenu katastra nepokretnosti za koje je nadležna Uprava za nekretnine Crne Gore.

Podsjećamo da je katastar, kao jedinstvena evidencija nepokretnosti teritorije Crne Gore, rađen u postupku koji podrazumijeva izlaganje podataka na javni uvid i utvrđivanje stvarnih prava na nepokretnostima, te da od 1986. godine pa sve do danas, taj proces traje u kontinuitetu.

Nepreciznost prilikom upisa u ranijem, popisnom katastru, zatim vrijeme izrade premjera, kao i formiranje novog katastra nepokretnosti, uslovilo je i određenu nepreciznost na konačan ishod upisane nepokretnosti i imaoca prava. Danas postoje greške koje bilježimo u tzv. alfanumerici, ali pravni sistem, ne samo kod nas, već svuda u svijetu, koncipiran je formom da zaštiti svako pravno i fizičko lice u pomenutom postupku. Dakle, zakon je taj koji štiti interese svakog građanina koji smatra da je na neki način oštećen i greškom prilikom upisa nepokretnosti i imaoca prava. Zato je i predviđena ispravka greške i donošenje novog rješenja.