Katastarski podaci

 

Poštovani građani,

Kao što smo Vas obavijestili u toku je implementacija nadogradnje softverskog rješenja koja ima za cilj i omogućavanje pregleda podataka iz baze katastarskih evidencija u realnom vremenu.

Uprava za nekretnine želeći da svim našim korisnicima,  omogući da na  brz i efikasan način izvrši uvid u baze podataka katastarskih evidencija u skladu sa zakonskom regulativom, započela je modernizaciju informacionog sistema i nadogradnju softverskog rješenja, u okviru Projekta zemljišne administracije i upravljanja (LAMP) zajma Svjetske banke.

Zbog složenih procedura pripreme ove vrste podataka, testiranja i kontrole migriranih podataka, period implementacije neće biti završen u predviđenom roku do kraja decembra.

O svim detaljima, načinu korišćenja i obavezama koji imaju korisnici naših usluga bićete blagovremeno obaviješteni.

Imajući u vidu činjenicu da savremeni način poslovanja diktira primjenu novih tehnologija i procedura, u toku je rad na pripremi dodatnih aplikacija koje će kako Vama tako i našim zaposlenim omogućiti lakše poslovanje.

Nadamo se  da imamo Vašu podršku i razumijevanje, a svaka Vaša sugestija biće nam od velikog značaja.

 

Uprava za nekretnine.

 

E-mail: nekretnine@t-com.me  


.