Pregled katastarskih evidencija
Uprave za nekretnine
Crne Gore

Podaci ažurirani: 05.08.2014.

početna strana

 

Opština:

Pljevlja

Izaberite katastarsku opštinu:

Katastarske opštine
BOBOVO
BOLJANIĆI
BOROVA
BRVENICA
BUJACI
CRLJENICE
CRNI VRH
DONJA BRVENICA
GLIBAĆI
GLISNICA
GOTOVUŠA
GRADAC
GRADINA
HOĆEVINA
ILINO BRDO I
ILINO BRDO II
JUGOVO
KATUN
KOSANICA
KOVAČEVIĆI
KOZICA
KRUPICE
KRUŠEVO
LEVER TARA
LJUTIĆI
MAOČE
MATARUGE
MELJAK
OBARDE
OGRAĐENICA
ORLJA
OTILOVIĆI
PLANSKO
PLJEVLJA
POBLAĆE
POTKOVAČ
POTKRAJCI
POTOCI I
POTOCI II
PRENĆANI
RAĐEVIĆI
STREČANJE
ŠLJIVANSKO
ŠUMANE I
ŠUMANE II
TVRDAKOVIĆI
VARINE
VAŠKOVO
VELIKE KRĆE
VIJENAC
VRULJA
ZMAJEVAC
ZEKAVICE
ŽIDOVIĆI I
ŽIDOVIĆI II